70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
гимназиско образование

гимназиско образование (3)

за II година

Наставни предмети

Што опфаќа овоштарството, какви видови на овошје постојат според климатските услови и според видот на плодот, каде се разместени одредени видови на овошје. Што опфаќа лозарството каква традиција има населението во одгледувањето на виновата лоза и кои се главните произвотствени лозарски реони

Понеделник, 30 Март 2020 10:20

Работна етика

Напишано од

За учениците од втора година - етика - комбинирана! Темата работна етика да си ја разработете оваа недела. Наредната ќе ви дадам прашања од истата кои треба да ги одговорите.