70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Што опфаќа овоштарството, какви видови на овошје постои според климатските услови и според видот на плодот, кои се главните произвотствени подрачја на некои видови овошје.

Какви природни услови постојат за одгледување на виновата лоза, каква традиција и а нејзиното одгледување и кои се главните производствени реони.

Monday, 30 March 2020 10:20

Работна етика

Напишано од

За учениците од втора година - етика - комбинирана! Темата работна етика да си ја разработете оваа недела. Наредната ќе ви дадам прашања од истата кои треба да ги одговорите.

Page 3 of 3