70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Хемија

Хемија (1)

Проверка на учениците од трета година на претходно предадената тема-Алдехиди и кетони, односно да си направат самопроверка.