70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
За одличните ученици од завршните години по предметот филозофија! Имате можност да си изберете еден од насловите за кои ќе направите есеј. Упатството за есејот ви се наоѓа во документот. Таму ги имате и насоките во кој правец (или кои работи содржини треба да ги има есејот) треба да се движи содржината на есејот.
Вторник, 12 Мај 2020 07:25

Ерих Фром

Напишано од
Среда, 06 Мај 2020 08:24

Карл Попер

Напишано од
задолжителна лекција за последното оценување
Четврток, 30 Април 2020 09:42

Бертанд Расел

Напишано од
Вторник, 28 Април 2020 10:43

Зигмунд Фројд

Напишано од
Задолжителна лекција за последното оценување
Четврток, 23 Април 2020 09:18

интуиционизмот

Напишано од
Среда, 22 Април 2020 11:23

прагматизмот

Напишано од
Четврток, 16 Април 2020 09:20

Фридрих Ниче

Напишано од
Среда, 15 Април 2020 10:47

Сорен Киркегор

Напишано од
задолжителна лекција за крајното оценување!
Page 1 of 2