70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Последна лекција од темата - индуктивен тип на аргументација. Насловот на лекцијата е логичка заснованост на индукцијата.