70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Последна лекција од темата - индуктивен тип на аргументација. Насловот на лекцијата е логичка заснованост на индукцијата.

краток опис на лекцијата

Вторник, 24 Март 2020 12:51

Силогизам

Напишано од