70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Логика - Изборен предмет

Логика - Изборен предмет (10)

Последна лекција од темата - индуктивен тип на аргументација. Насловот на лекцијата е логичка заснованост на индукцијата.