70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Техничка комуникација

Техничка комуникација (14)

Thursday, 14 May 2020 18:05

ВИДОВИ КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ

Напишано од Миле Нацев