70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Документи и формулари

Документи и формулари (12)

Бирото за развој на образованието согласно своите законски надлежности спроведува обуки за професионален развој на воспитно-образовниот кадар во училиштата. Следејќи ги современите трендови во образованието, Бирото обезбеди Систем за управување со учење со чија помош ќе се следи и поддржува професионалниот и кариерен развој на наставниците.

Имајќи ја во предвид актуелната состојба со КОВИД-19 креиран е онлине курс на тема Реализација на наставата со користење на различни ИКТ средства за учење. 

Овој курс треба да го проследат сите наставници задолжително за што и ќе добијат сертификат по успешно завршување на истиот.

Во прилог на оваа порака ви испраќаме и упатство за користење на системот за управување со учење и за пристап до курсот.