Запишувањето на ученици  во I година за учебната 2020/2021 година во јунскиот уписен рок-прво пријавување ќе се врши на 14 јуни 2021 година, во периодот од 12.00 до 19.00 часот, на 15 и 16.06.2021 година од 07.00-19.00 часот  и на 17.06.2021 година во периодот од 07.00-15.00 часот согласно објавениот оглас.