Запишувањето на ученици  во I година за учебната 2022/2023 година во јунскиот уписен рок-прво пријавување ќе се врши на 14 јуни 2022 година до 24.00 часот и на 15 јуни 2022 година до 15:00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 16 јуни 2022 година на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk  најдоцна до 09:00 часот.