70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Super User

Super User

Денес беше реализирана еднодневна спортско-рекреативна екскурзија до месноста Крст-Калниште