Picture1

      Запишувањето на ученици во I година во учебната 2017/2018 година во СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип во вториот уписен рок ќе се врши според објавениот ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО I ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ВО АВГУСТОВСКИОТ УПИСЕН РОК