Picture1

       p3270002  

Во рамките на Твининг проектот ,,Поддршка на модернизацијата на системот за образование и обука," во просториите на СОУ 'Наум Наумовски- Борче"- Пробиштип на 26 и 27.03.2013 година се реализираа четвртата и петтата обука. На обуката предавачи беа советници од Центарот за стручно образование и обука од Словенија, Бране Кумер   и советник од Центарот за стручно образование и обука од  Р Македонија, Роза Арсовска. На обуката присуствуваа и наставници од Средното училиште ,,Таки Даскало,, од Битола, како и наставници од нашето училиште од рударско-геолошката струка, заедно со директорот и педагогот од училиштето.

p3270016

АКТУЕЛНОСТИ