Picture1

Активно учество во националната акција "Македонија без отпад 2015"

СОУ. “Наум Наумовски – Борче"-Пробиштип и оваа година се вклучи во националната акција во рамките на проектот “Македонија без отпад ”, којa се реализира во соработка со Општина Пробиштип, ЈКП “Никола Карев” и останатите образовни институции во општината. За таа цел во училиштето беа поставени собирни пунктови за собирање на отпадна пластика и стара хартија. Во рамките на проектот се одржа и акција за  чистење и средување на училишниот двор и опкружување.

АКТУЕЛНОСТИ