Picture1

 

Започна презентацијата за запишување на ученици во I година со посета на учениците од VIII-те оделенија во основните училишта на територијата на општина Пробиштип. Предвидено е да се посетат според следниот редослед:

  • 09.05.2013 г ООУ "Никола Карев"-Пробиштип;
  • 10.05.2013 г. подрачното училиште "Кирил и Методиј" во Злетово, и
  • 13.05.2013 г. ООУ "Браќа Миладиновци"-Пробиштип.

Презентацијата за запишување на ученици во I година продолжува со посета на осмооделенците од основните училишта во други општини од Источниот регион:

  • 13.05.2013 г. Ранковце и Крива Паланка;
  • 15.05.2013 г. Штип

 

АКТУЕЛНОСТИ