70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

    При изведбата на реновирањето на просториите во гимназиската зграда во , СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип, со претходна согласност од страна на Наставничкиот совет, беа тргнати сите поставени таблоа и складирани во соодветна просторија на претходната училишна библиотека. 

Повеќе ...