ПОСТЕР за запишување на ученици во I година за учебната 2017/2018