РАСПОРЕД на активности за завршување на учебната 2017/2018 година