ИЗВЕСТУВАЊЕ за ПРИЈАВУВАЊЕ и изведување на пoправни, испит на годината, дополнителни и вонредни испити во дополнителната МАЈСКА испитна сесија во учебната 2019/2020 година