РАСПОРЕД на активности за завршување на наставната 2019/2020 година