ИЗВЕСТУВАЊЕ за ПРИЈАВУВАЊЕ и изведување на пoправни, испит на годината, дополнителни и вонредни испити во АВГУСТОВСКА испитна сесија за НЕЗАВРШНИ ГОДИНИ во учебната 2019/2020 година