Програма за завршна екскурзија за учениците од III година во учебната 2017/2018 година