ПРАВИЛНИК за избор и прогласување на ученик на генерација