Оглас за запишување на ученици во I година за учебната 2016/2017-АВГГУСТОВСКИ УПИСЕН РОК

      Запишувањето на ученици во I година во учебната 2016/2017 година во СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип во вториот уписен рок ќе се врши според објавениот ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО I ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ВО АВГУСТОВСКИОТ УПИСЕН РОК