Оглас за запишување на ученици во I година за учебната 2018/2019-ЈУНИ-прво пријавување