Дисеминација на обука за наставници за меѓуетничка интеграција

Дисеминација на обука за наставници за меѓуетничка интеграција

Во нашето училиште Училишниот тим за меѓуетничка интеграција (СИТ) одржа дводневна дисеминација на обуката за наставници во ранките на  Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО). Наставниците беа поделени во две групи, а обуката беше изведена во две сесии насловени како:

  • Запознавање со концептот на меѓуетничка интеграција во образованието
  • Воведување на заеднички активности за меѓуетничка интеграција во училиштето

Дисеминацијата на обуката за наставници за мултиетничка интеграција беше одржана на 16, 09 и 18.09.2014 година со почеток од 13.00 часот..

Следете не`