Заеднички активности во рамките на ПМИО

Заеднички активности во рамките на ПМИО

Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието беа планирани Заеднички активности со нашето партнер училиште ССОУКиро Бурназ-Куманово и реализирани на 01.04.2015 година-Патронен празник на нашето училиште 

Ø  Изработка на Речник на зборови на македонски и албански јазик и пишување на Натписи со мудри изреки и мисли

Ø  Заедничка изработка на ликовни творби  со учество на ученици од двете партнер училишта под менторство на професорите по Ликовна уметност

Ø  Спортски турнир во партнерство со училиштето ССОУКиро Бурназ-Куманово

Како дел од оваа активност се одигра натпревар во мал фудбал во новата спортска сала помеѓу мешани екипи составени од ученици од двете партнер училишта

Следете не`