70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Ваши објави

Ваши објави (2)

Имајќи ја во предвид потребата за овозможување на користење на веб страната за објава на најразлични активности и настани, во категоријата Ваши објави  имаат можност да објавуваат наши предметни наставници, класни раководители, стручни соработници и ученици со претходна регистрација. Почитувани, повелете објавувајте

Започна користењето на Е-Дневник за учебната 2018/2019

 

Tuesday, 08 May 2018 16:59

Спортско-рекреативна екскурзија

Напишано од

Денес беше реализирана еднодневна спортско-рекреативна екскурзија до месноста Крст-Калниште