70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Monday, 11 May 2020 07:06

Тема бр.IV: Стопанско-геогрсфски карактеристики на Р.Макрдонија; Наставна содржина: Рудни богатства/Неметални суровини и нивна разместеност

Напишано од
Rate this item
(0 votes)
Прочитано 485 пати
Најави се за да пратиш коментар