Запишувањето на ученици  во I година за учебната 2021/2022 година во јунскиот уписен рок-второ пријавување ќе се врши на 23 и 24.06.2021 година од 07.00-19.00 часот и на 25.06.2021 година од 07.00-15.00 часот согласно објавениот оглас во СОУ "НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ" ПРОБИШТИП.