Донација за поддршка и унапредување на образованието во РМ

Би сакале да изразиме искрена благодарност на АД за осигурување ЕУРОЛИНК-Скопје за донацијата на 22 работни столици ,

која согласно нејзината цел, ќе биде искористена за остварување на јавен интерес, поддршка и унапредување на образованието во РМ, конкретно за осовременување на работните услови во СОУ “Наум Наумовски-Борче” во Пробиштип, кое оваа година го одбележа   на 1-ви Април-Патрониот празник на училиштето и јубилејот - 70 ГОДИНИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ПРОБИШТИП.