Ученици од СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип за далечинската настава