Литературен конкурс и ликовен конкурс по повод патрониот празник 2021

Известување по распишаниот ликовен и литературен конкурс по повод патрониот празник на нашето училиште
 
Добитници на награди од основно образование -литературни творби:
шифра : " милениум" - прва награда - Димитриј Давитков од IX одд. од ООУ"Никола Карев"
шифра : "пеперутка" - втора награда- Викторија Јованчева од IX одд. од ООУ"Никола Карев"
шифра : "виолина10" - трета награда-Хана Кралевска од V одд. од ООУ"Браќа Миладиновци"
 
Добитници на награди од средно образование-литературни творби:
шифра : " 05singer11"- прва награда- Драгана Максимова од III година
шифра: "среќа" - втора награда- Стефанија Анѓеловска од IV година
 
Добитници на награди од основно образование - ликовни творби:
шифра: " ѕвезда" - втора награда- Јован Младеновски од V одд. од ООУ "Никола Карев"
шифра: "лебедова љубов"-трета награда- Дарија Русевска од VIII одд. од ООУ"Никола Карев"
 
Добитници на награди од средно образование ликовни творби:
шифра: "тигар123"- прва награда- Анабела Стојмировска од II год.
шифра: "среќа" - втора награда- Анастасија Стојановска од II год.