ИЗВЕСТУВАЊЕ за пријавување и Распоред за полагање на вонредни и дополнителни испити во октомвриската сесија 2021